نوع فایل : PDF

نویسنده : عبدالله شهبازی

رازهای پنهان صعود نازیسـم

تعداد صفحات : 8

ناشر : سايت

حجم کتاب : 181 کیلوبایت

توضیحات :

منشاء فکری و معرفتی ناز یسم به مکتب آریایی گرایی سده نوزدهم می رسد که دو بنیانگذار نامدار آن ، کنت گو بینوی فرانسو ی و هوستن چمبر لین انگلیسی، دارای پیوندهای نزدیک با کانون معین و شناخته شده ای از الیگارشی مستعمراتی و دربار بریتانیا بودند . در تکوین آریایی گرایی سده نوزدهم هندشناسان و ایران شناسان یهودی نقش برجسته داشتند و خویشاوندی ایدئولوژی آریایی گرایی سده نوزدهم با اسطوره های یهودی تا بدانجا مشهود بود که ورنر سومبارت، اندیشمند برجسته آلمانی و دوست و هم کار ماکس وبر ، موج آر یایی گرایی زمان خود در آلمان را تجلی دیگر ی از روانشناسی برگزیدگی قوم یهود می دانست.

زبان : فارسی

دانلود کتاب

Tarikh/(2908).pdf

+ نوشته شده توسط اشکان کیانی در ۸۸/۰۹/۰۱ و ساعت 22:12 |